Canonical Wnt signaling in differentiated osteoblasts controls osteoclast differentiation.

D.A. Glass, P. Bialek, J.D. Ahn, M. Starbuck, M.S. Patel, J.C. Clevers, M.M. Taketo, F. Long, A.P. McMahon, R.A. Lang, G. Karsenty

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Canonical Wnt signaling in differentiated osteoblasts controls osteoclast differentiation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds