Canonical Wnt signals are essential for homeostasis of the intestinal epithelium

D. Pinto, A. Gregorieff, H. Begthel, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1709-1713
TijdschriftGenes & Development
Volume17
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit