Canonizing De Kom: Sacrality, Blackness, and the Nation in Postcolonial Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-66
Tijdschriftsmall axe - a caribbean journal of criticism
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit