Canopy characteristics of the brown alga Sargassum muticum (Fucales, Phaeophyta) in Lake Grevelingen, southwest Netherlands

A.T. Critchley, P.R.M. De Visscher, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)211-217
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume204/205
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit