Capital accumulation and growth in Central Europe, 1920-2006

B. van Leeuwen, P. Földvári

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-93
TijdschriftEastern European Economics
Volume51
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit