Capital accumulation and growth in Hungary, 1924-2006

B. van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-164
Aantal pagina's22
TijdschriftActa Oeconomica
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit