Capital formation and economic growth under central planning and transition: A theoretical and empirical analysis, ca. 1920–2008

Peter Foldvari, Bas van Leeuwen, D. Didenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-50
Aantal pagina's23
TijdschriftActa Oeconomica
Volume65
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit