Capitalismo y esclavitud: Nuevas perspectivas a partir de debates norteamericanos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Spaans
Pagina's (van-tot)172-191
Aantal pagina's20
TijdschriftRey Desnudo
Volume5
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 10 jul 2017

Citeer dit