Capsosiphon fulvescens (C. Ag.) Setch & Gardn. in Zuidwest-Nederland. (Capsosiphon fulvescens (C. Ag.) Setch. & Gardn. in the South-West Netherlands)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)148-155
  TijdschriftGorteria
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit