Captivating, splendid or instructive? Assessing the impact of reading in online book reviews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

304 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Captivating, splendid or instructive? Assessing the impact of reading in online book reviews'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities