Capturing the age and spatial structures of migration

A. Rogers, J. Raymer, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-359
TijdschriftEnvironment & Planning A
Volume34
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit