Capturing the Semantics of Smell: The Odeuropa Data Model for Olfactory Heritage Information

Pasquale Lisena*, Daniel Schwabe, Marieke van Erp, Raphaël Troncy, William Tullett, Inger Leemans, Lizzie Marx, Sofia Ehrich

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Capturing the Semantics of Smell: The Odeuropa Data Model for Olfactory Heritage Information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science