Caraïbisch Holland

Rosa de Jong (Redacteur), Ramona Negrón (Redacteur), Frank de Hoog (Redacteur), Romy Beck (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Populair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit