Carbohydrate-active enzymes from the zygomycete fungus Rhizopus oryzae: a highly specialized approach to carbohydrate sources degradation depicted at genome level

E. Battaglia, I. Benoit, J. van den Brink, A. Wiebenga, B. Henrissat, P.M. Coutinho, R.P. De Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)38
  TijdschriftBMC Genomics
  Volume12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit