Carbon and nitrogen budgets of the mussel Mytilus edulis L. and the cockle Cerastoderma edule (L.) in relation to food quality

T.C. Prins, A.C. Smaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)477-482
  TijdschriftScientia Marina
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift2-3
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit