Carbon and nitrogen dynamics in shallow photic systems: Interactions between macroalgae, microalgae, and bacteria

A. Hardison, I.C. Anderson, E.A. Canuel, C.R. Tobias, B. Veuger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon and nitrogen dynamics in shallow photic systems: Interactions between macroalgae, microalgae, and bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences