Carbon and phosphorus relationships of zooplankton and its seston food in Loosdrecht Lakes

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-298
  TijdschriftMemorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
  Volume48
  StatusGepubliceerd - 1991

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1991
  Metis note: Limnological Institute Publication no: 531

  Citeer dit