Carbon fixation and chlorophyll in bottom sediments of brackish Lake Grevelingen, The Netherlands

P.H. Nienhuis, B.H.H. De Bree

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)337-359
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit