Carbon flow across the sediment-water interface in Lake Vechten, the Netherlands

T.E. Cappenberg, C.A. Hordijk, G.J. Jonkheer, J.P.M. Lauwen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-168
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume91/92
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit