Carbon flows in the benthic food web at the deep-sea observatory HAUSGARTEN (Fram Strait)

D. Van Oevelen, M. Bergmann, K.E.R. Soetaert, E. Bauerfeind, C. Hasemann, M. Klages, I. Schewe, T. Soltwedel, N.E. Budaeva

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  390 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon flows in the benthic food web at the deep-sea observatory HAUSGARTEN (Fram Strait)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology