Carbon fluxes from Microcystis sp. to zooplankton in lake Taihu, China: a stable isotope labeling study

A. De Kluijver, J. Yu, P. Van Rijswijk, J.J. Middelburg, Z. Liu

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2010

    Citeer dit