Carbon mineralization in microaerobic and aneaerobic strata of Lake Vechten (The netherlands): diffususion flux calculations and the sedimentation measurements

C.L.M. Steenbergen, H. Verdouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)183-190
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit