Carbon mineralization in the water of Lake Grevelingen (The Netherlands), as measured with the oxygen consumption method

H. Goossens, R.S. Minnaar, H. Verplanke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)480-491
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit