Carbon outwelling from a mangrove forest with adjacent seagrass beds and coral reefs (Gazi Bay, Kenya)

M.A. Hemminga, F.J. Slim, J. Kazungu, G.M. Ganssen, J. Nieuwenhuize, N.M. Kruyt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  543 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)291-301
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit