Cardiac Repair after Myocardial Infarction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-7
Aantal pagina's3
TijdschriftThe New England Journal of Medicine
Volume374
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 jan. 2016

Citeer dit