Cardiovascular determinants of carotid artery disease. The Rotterdam Elderly study

M.L. Bots, P.J. Breslau, E. Briët, A.M. de Bruyn, H.H.D.M. van Vliet, F.A. van de Ouweland, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)717-720
TijdschriftHypertension
Volume19
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit