Cardiovascular input to hypothalamic neurosecretory neurons

L.P. Renaud, J.H. Jhamandas, R.M. Buijs, W. Raby, J.C.R. Randle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

271 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)771-777
TijdschriftBrain Research Bulletin
Volume20
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit