Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteiten. Een pleidooi voor taalcultuur als onderzoeksveld

L. Cornips, V. de Rooij, I.L. Stengs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

450 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-40
TijdschriftDutch Journal of Applied Linguistics
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit