Carnivalesque language use and the construction of local identities. A plea for languageculture as a field of research

L. Cornips, V. de Rooij, I.L. Stengs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carnivalesque language use and the construction of local identities. A plea for languageculture as a field of research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences