Carolingian Critters III: Munich, BSB Clm 6253

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftMittelalter: Hypotheses
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit