Carolingian Critters IV: Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 67F

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftMittelalter: Hypotheses
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit