Carolingian Critters: Munich, Clm 6298

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftMittelalter: Hypotheses
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit