Carry-over effects of soil inoculation on plant growth and health under sequential exposure to soil-borne diseases

H. Ma (Co-auteur), A.M. Pineda, Andre W. G. van der Wurff, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

193 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carry-over effects of soil inoculation on plant growth and health under sequential exposure to soil-borne diseases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology