CASCAD: a database of annotated candidate single nucleotide polymorphisms associated with expressed sequences

V. Guryev, E. Berezikov, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CASCAD: a database of annotated candidate single nucleotide polymorphisms associated with expressed sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences