Case, deficient Pronouns and the arbitrary Pronoun Men in Frisian

Bouke Slofstra, E. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Case, deficient Pronouns and the arbitrary Pronoun Men in Frisian'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences