Cataract and pseudophakia in elderly European drivers.

C. Nischler, R. Michael, C. Wintersteller, P. Marvan, M. Emesz, L.J. Van Rijn, T.J.T.P. van den Berg, H. Wilhelm, T. Coeckelbergh, R.I. Barraquer, G. Grabner, W. Hitzl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)892-901
TijdschriftEuropean Journal of Ophthalmology
Volume20
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit