Catch me if you can: Sampling considerations for influenza surveillance in wild birds

B.J. Hoye, M.R.J. Klaassen, H. Nishiura

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit