Cathelicidin-inspired antimicrobial peptides as novel antifungal compounds

Martin Van Eijk, Stephanie Boerefijn, Lida Cen, Marisela Rosa, Marnix J.H. Morren, Cornelis K. Van Der Ent, Bart Kraak, Jan Dijksterhuis, Ivan D. Valdes, Henk P. Haagsman, Hans De Cock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cathelicidin-inspired antimicrobial peptides as novel antifungal compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences