Catholic power in the Netherlands

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)651-652
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume96
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit