Caught up in a Wnt storm: Wnt signaling in cancer

R.H. Giles, J.H. van Es, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-24
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
Volume1653
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit