Caulicolous Botryosphaeriales from Thailand

T Trakunyingcharoen, L Lombard, J Z Groenewald, R Cheewangkoon, C To-Anun, P W Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Caulicolous Botryosphaeriales from Thailand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences