Cause and consequence of Purkinje cell signals in the cerebellar flocculus.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Begeleider(s)/adviseur
  • Frens, Maarten A, Promotor, Externe Persoon
  • De Zeeuw, C.I., Promotor
StatusGepubliceerd - 21 apr. 2015

Citeer dit