Causes and consequences of oscillations in the cerebellar cortex.

C.I. de Zeeuw, F.E. Hoebeek, M. Schonewille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)655-658
TijdschriftNeuron
Volume58
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit