Causes and consequences of regional population decline for primary schools

T. Haartsen, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)487-496
TijdschriftTijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie
Volume103
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit