Causes and consequences of soil bacterial rarity

Viola Kurm

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Putten, Wim H., Promotor
  • Hol, W.H.G., Co-promotor
Datum van toekenning22 mei 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit