Causes and consequences of the success of bream in Dutch eutrophic lakes

E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-18
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit