Causes of the eelgrass wasting disease: van der Werff's changing theories

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)55-61
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit