Cavafy’s web legacy: C.P. Cavafy in the public sphere of the Web 2.0

Anna-Maria Sichani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Greek Media and Culture
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2015

Citeer dit