CCBE1 is essential for mammalian lymphatic vascular development and enhances the lymphangiogenic effect of vascular endothelial growth factor-C in vivo

F.L. Bos, M. Caunt, J. Peterson-Maduro, L. Planas-Paz, J. Kowalski, T. Karpanen, A. van Impel, R. Tong, J.A. Ernst, J. Korving, J.H. van Es, E. Lammert, H.J. Duckers, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

669 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CCBE1 is essential for mammalian lymphatic vascular development and enhances the lymphangiogenic effect of vascular endothelial growth factor-C in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences