Ccbe1 is required for embryonic lymphangiogenesis and venous sprouting

B.M. Hogan, F.L. Bos, J. Bussmann, M. de Witte, N.C. Chi, H.J. Duckers, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

342 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Lymphatic vessels have important roles in fluid homeostasis, fat absorption, inflammation and cancer metastasis and develop in a dynamic process (called lymphangiogenesis) involving budding, migration and proliferation of lymphangioblasts. Using a genetic screen in zebrafish we identify ccbe1 (collagen and calcium-binding EGF domain-1) as indispensible for embryonic lymphangiogenesis. Ccbe1 acts at the same stage of development as Vegfc and is required for lymphangioblast budding and angiogenic sprouting from venous endothelium.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)396-398
TijdschriftNature Genetics
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ccbe1 is required for embryonic lymphangiogenesis and venous sprouting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit